Mezbaha Sistemleri

MEZBAHA BİNA DİZAYNI

Mezbaha Sistemleri

Mezbaha projesi hazırlama aşamasında müşteri ihtiyacına tam olarak cevap verecek projeyi hazırlamak yapılan tesisin ihtiyaca cevap verebilecek yeterlilikte olmasını sağlamak için önemlidir. Mezbaha tesisinin dış duvarlarından bina içerisi dizaynına kadar iyi analiz edilip işleyişi engellemeyecek proje üretilir. Aynı zamanda genel kurallar çerçevesinde personel çalışma alanlarında hijyen prosedürleri uygulanır. Personelin her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurulur. Kesim işleyişi için mümkün olduğu kadar düz hatlar tercih ederiz ve bu çalışan personelin işi daha hızlı bitirmesini garanti eder. Kirli alan temiz alan ayrımları ve sakatathane çalışanları tamamen ayrı bölümde görevini yerine getirmesi sağlanır. Genel olarak mezbaha tesisini 4 bölüme ayırır (Kesimhane-Sakatathane-Soğuk depolar-Et parçalama) ve bunlar arasında personel geçişlerini kotrol altına alırız. Çapraz bulaşma olmaması için kirli alandan temiz alana doğru bu bölümleri yerleştirir mümkün olduğu kadar biribirini takip eden düz hatlar kurmaya çalışırız.