Mezbaha Sistemleri Ürünlerimiz

Mezbaha sistemleri kesimhane, sakatathane, depolama ve et işleme olarak 4  ana grupta toplanabilir. Kesimhane proje aşamasında bu 4 grubun içeriği detaylı olarak ele alınır. Bina dizaynı hayvan kesim kapasitesine göre belirlenir. Kullanılacak mezbaha makinalarının performans ve kapasitesi bu aşamada profesyonel yada standart olarak seçilir. Gerektiğinde robotik mezbaha makinalarıda kullanılabilir. Bu planlama aşamasının önemi müşterinin tam ihtiyacını karşılamak ve ihtiyacından fazla ekipmanı kurmanın yada gereksiz maliyet yüklemenin önüne geçmektedir. Kesimhane tesisinin müşterinin ihtiyacına eksiksiz olarak cevap vermesi açısından Mezbaha proje aşaması mutlaka iyi değerlendirilmelidir.